HANINGE DJURKLINIK

Nyheter

Veterinär sökes!

Nu ska vi bli fler veterinärer i huset!

Om du är intresserad maila oss på, jobb@haningedjurklinik.se

Bifoga personligt brev och CV.

Välkommen att höra av dig!

haningedjurklinik


Fler ögonlysare i huset!

Nu har vi fått en till auktoriserad ögonlysare i huset!

Veterinär Sandra Lindeborg tar emot vissa tider torsdagar och fredagar. Tomas Åkervall tar fortsatt emot på tisdagar mellan kl.9-15. 

Ring oss gärna för tidsbokning på 08-7412700


Dags för nya HD röntgen-dagar med Maths Lindberg!

Maths Lindberg finns på plats hos oss under 2019, vi har vi följande datum inplanerade:

21/9, 19/10 och 16/11

Maths är Leg. Djursjukskötare och utbildar såväl sköterskor som veterinärer runt om i landet i framför allt röntgenteknik. Han kommer från Husdjurshälsan i Göteborg. 

Maths har gjort sig ett namn i hundsverige tack vare sin specialistkunskap och effektivitet när det gäller höft-/armbågs- och knäledsröntgen för avelsprogram. 

Tidsbokning: 08-741 27 00

Välkommen!


GDPR (Dataskyddsförordningen)

 
Integritetspolicy
 
Haninge djurklinik hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
 
Ansvarig för hantering av dina personuppgifter:
Haninge djurklinik (916619-0323), Hermantorpsvägen 4, 136 48 Haninge, 08-741 27 00 är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.
 
Hantering av dina personuppgifter:
Vi samlar primärt in personuppgifter direkt från den registrerade i samband med telefonbokning eller inskrivning på kliniken. Ibland kan vi få personuppgifter skickade till oss via remisser, journalkopior eller mejl och dessa hanteras i så fall enligt vår integritetspolicy.
 
Personuppgifterna används till:
1. Tidsbokning
2. Identifiera djurägare i samband med journalföring och behandling av djur.
3. Identifiera djurägare i samband med lagring av röntgen, ultraljud och laboratorieanalyser.
4. Debitering och fakturering samt direktreglering med försäkringsbolag.
5. Utskick med vård och vaccinationspåminnelser.
 
Personuppgifter som förekommer är:
1. För och efternamn
2. Personnummer
3. Adress
4. Telefonnummer
5. Mailadress
 
Personuppgifterna sparas:
1. Djurets journal måste enligt lag sparas i 5 år och debiteringar enligt lag i 7 år. Haninge djurklinik har dock beslutat att spara djurets journaler i upp till 20 år för att inte relevant information om sjukdomar, allergiska reaktioner och behandlingar skall försvinna som kan ha betydelse för framtida besök.
2. Mejl raderas som regel fortlöpande men annars i max 3 månader.
 
Delning av personuppgifter:
I de fall det är nödvändigt delar vi personuppgifter med vissa s.k. personuppgiftsbiträden som då behandlar personuppgifterna för vår räkning, t.ex. ApoEx i samband med förskrivning av e-recept. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena som då enbart behandlar personuppgifter för det ändamål som vi har samlat in dem för.
Ibland kan vi även komma att dela personuppgifter med andra företag som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. andra djursjukhus eller försäkringsbolag. När personuppgifter delas med en självständig personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
 
Personuppgifterna kan överföras till:
1. Försäkringsbolag i samband med direktreglering eller på anmodan av försäkringsbolaget som vill ha ut journalkopior hos djur som är försäkrat hos dem.
2. Andra djurvårdsinrättningar som djursjukhus, djurkliniker, veterinärpraktiker och distriktsveterinärer på begäran.
3. Krematorier i samband med kremering av ett djur.
4. Laboratorium inom EU, Storbritannien och USA i samband med att vi skickar blod och vävnadsanalyser. I de fall personuppgifterna behandlas utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skydds- och sekretessnivån är densamma som inom EU/EES.
5. Svenska Kennelklubben i samband med avelsprogram och registrering av ID-märkning av djur.
6. Sverak i samband med registrering av ID märkning av djur.
7. ApoEx i samband med receptförskrivning
8. Läkemedelsverket i samband med rapportering av läkemedelsbiverkningar.
9. Statliga myndigheter som ex. Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Polisen på begäran.
10. Veterinära Ansvarsnämnden på begäran.
 
Personuppgifterna överförs inte till:
1. Andra företag med syfte med marknadsföring eller statistik kartläggning.
2. Andra privatpersoner (ex. uppfödare, nya eller tidigare djurägare) eller företag (ex. försäkringsbolag där djuret inte är försäkrat) utan medgivande av den registrerade.
 
Den registrerades rättigheter:
Den som på något sätt registrerat dina uppgifter hos oss på Haninge djurklinik har enligt GDPR följande rättigheter:
* Rätt till information: Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som registreras, hur de behandlas, med vilka de delas och om hur länge de lagras
* Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig om de är felaktiga. Däremot får och kan vi inte göra rättelser i låst journaltext.
* Rätt att invända: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. mot marknadsföring.
* Rätt att flytta uppgifter: För de personuppgifter som finns registrerade hos oss har du rätten begära överföring av dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
* Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte finns några juridiska hinder för detta. Journaler måste dock sparas i 5 år och debiteringar i 7 år enligt lag.
* Rätt till tillgång till dina uppgifter: Du har rätt att få registerutdrag över de personuppgifter vi har om just dig.
* Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av dataskyddsförordningen om du anser att behandlingen bryter mot lagen.
 
Skydd av personuppgifter:
Haninge djurklinik har organisatoriska policys och tekniska åtgärder (t.ex. brandväggar, kryptering och antivirusprogram) för att skydda personuppgifter från förlust och obehörig åtkomst. Säkerhetsåtgärderna uppdateras fortlöpande med den tekniska utvecklingen.
 
Kontaktperson vid frågor:
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, kontakta då vårt dataskyddsombud Ninna Bergman på ninna@haningedjurklinik.se eller telefon (växel) 08-741 27 00.


Nära samarbete med leg. Sjukgymnast

 

Sjukgymnastik är ett värdefullt verktyg, både vid rehabilitering och friskvård. 

sjukgymnast_004

Vi har ett nära samarbete med leg. Sjukgymnast Charlotte Orrfors. Charlotte är godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Dessutom är hon vidareutbildad inom ortopedisk medicin/ortopedisk manuell terapi, Diplomerad hundmassör och Styrelsemedlem i LSVET – Legitimerad sjukgymnaster inom veterinärmedicin. 

Rehabilitering 
Sjukgymnastik är ofta ett viktigt inslag vid rehabilitering av djur med besvär från rörelseapparaten, det vill säga från leder, muskler och nerver. Syftet med rehabiliteringen är att få en återgång till tidigare funktion eller så nära tidigare funktion som möjligt. Rehabiliteringen leds av vår konsulterande sjukgymnast i nära samråd med behandlande veterinär. Tillsammans med djurägaren sätts rehabiliteringsmål och för att uppnå målen erbjuds olika former av behandlingar och träning. 

Utöver manuella behandlingar, som till exempel massage, stretch och ledmobilisering, arbetar vi med apparatbehandlingar – terapeutiskt ultraljud och elektroterapi i form av TENS/NMES. Hemövningar mellan besöken är en viktig, och ofta uppskattad, del av rehabiliteringsprocessen. 

I de fall där vi bedömer att vattenträning är viktig för rehabiliteringen kan vi remittera till olika djurkliniker/djursjukhus i Stockholm som har tillgång till sk Water Tread-mill (löpband i vatten). 

Friskvård 
Tjänstehundar, jakthundar, tävlingshundar och andra arbetande djur utsätts ofta för betydande påfrestningar på rörelseapparaten. Då kan det vara värdefullt att vår sjukgymnast går igenom led- och muskelstatus i förebyggande syfte, även om djuret inte har några kända besvär. Ägaren kan då också få tips om hur skador kan förebyggas. 

Självklart är också sällskapshundar och katter varmt välkomna!


Samarbete med hundtränare

jillokaio_ny

 

Nu är Jill tillbaka!

Vi samarbetar med hundtränaren Jill Hedman. Hon har arbetat med hundar i över 20 år och hon kan hjälpa dig med exempelvis problemlösning och vidareutbildning. 

Att träffa Jill är bra för dig som behöver lite tips och råd eller kanske bara vill prata hund i allmänhet. 
Jill visar gärna hur mycket kul och nytta du kan ha av din hund. Hon gör hembesök (de flesta problembeteenden dyker trots allt upp i hemmiljön) samt har privata kurser och gruppträningar. Ibland kan du även få möjlighet att stämma möte med henne i klinikens lokaler. Referenser och kontaktuppgifter kan du få av oss på kliniken.