Information COVID-19

Uppdaterat 8/8-2022

Fortsatt försiktighet råder på kliniken 

  • Bara friska djurägare får närvara vid besöket.

  • Ta hänsyn och håll avstånd från varandra i receptionen samt i väntrummet.

  • Var noga med handtvätt före och efter besöket.

  • Sprita händerna ofta, finns behållare uppsatta för det.

  • Hosta och nys i armvecket. 

Vi gör detta för att minimera smittorisken både för er och för våra medarbetare. Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning