Information COVID-19

Fortsatta Restriktioner råder på kliniken (9/12-2021):

PGA att pandemin fortsätter så kommer vi tillsvidare begära att man har munskydd på sig när man besöker kliniken. ​

 

Under Covid-19 pandemin har vi ändrade rutiner på kliniken:

 • Bara EN frisk djurägare får närvara vid besöket.

 • Vill man närvara på besöket måste man ha på sig munskydd, alternativt visir.

 • Vi vill att det enbart kommer en djurägare till besöket.

 • Vid undersökningen vill vi att du som djurägare sitter ned på stolen medan veterinär samt sköterska undersöker ditt djur. Om ni ej följer dessa riktlinjer kommer vi be er att vänta utanför.

 • Ska ni lämna in ert djur för operation på morgonen kommer dörrarna att öppnas kl 08:00. Vänta gärna utanför bilen så att ni är uppmärksamma på när vi kommer. Vi hämtar er i turordning.

 • Ta hänsyn och håll avstånd från varandra i receptionen samt i väntrummet.

 • Var noga med handtvätt före och efter besöket.

 • Hosta och nys i armvecket. 

Vid avlivning:

 • Enbart en djurägare utan symtom får närvara.

 • En djurägare får närvara när personal är på rummet. När vi går ut får fler familjemedlemmar gå in och ta farväl om så önskas. Undantaget är barn som inte kan vänta själva utanför, så länge denne inte upplever några symtom.

 • Vi avlivar ej i bilen/trädgården.

 • Håll i möjligaste mån avstånd.

Vi gör detta för att minimera smittorisken både för er och för våra medarbetare. Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning