Kirurgi och fiberoptik

Kirurgi 

Vi utför alla vanligt förekommande operationer, exempelvis frakturkirurgi, kastrering och kejsarsnitt. Vi gör även mer avancerad kirurgiska ingrepp som led- och ögonoperationer.

Fiberoptik

Med fiberoptik kan vi göra undersökningar och provtagningar i magsäck, tarm och näshåla.