top of page

Medicinska utredningar

pexels-alena-koval-982300-removebg-previ

Vi har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och veterinärer med specialinriktning inom dermatologi, ögonsjukdomar, smådjur, radiologi samt internmedicin. Detta innebär att vi förutom vaccinationer, undersökningar och enklare ingrepp vid olyckor och sjukdomar, även kan använda mer avancerade metoder för diagnostisering och behandling.

Vi utför flertalet medicinska utredningar vid exempelvis hudproblem och allergier, urinvägsproblem, mag-/tarmbesvär, invärtessjukdomar, 

infektionssjukdomar, hormonella rubbningar, problematik i samband med reproduktion, samt neurologi. 


Hos oss har vi tillgång till digital röntgen- och tandröntgen, ultraljud, EKG, endoskopiutrustning samt ett eget laboratorium.

bottom of page