top of page

Vaccination av katt

pexels-dids-1485968-removebg-preview_edi

Katter vaccineras rutinmässigt mot kattpest och kattsnuva. En grundvaccination görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder.  

För att skydda din katt mot kattsnuva krävs därefter årlig omvaccinering. Vaccinationen mot kattpest måste förnyas vart tredje år. 

Om katten ska åka utomlands krävs t.e
x rabiesvaccination. 
Läs gärna under "Tips och råd" - Resa med hund och katt.

För mer information och tidsbokning, tveka inte att ringa oss!

bottom of page