Vaccination av katt

pexels-dids-1485968-removebg-preview_edi

Katter vaccineras rutinmässigt mot kattpest och kattsnuva. En grundvaccination görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid 1 års ålder.  

För att skydda din katt mot kattsnuva krävs därefter årlig omvaccinering. Vaccinationen mot kattpest måste förnyas vart tredje år. 

Om katten ska åka utomlands krävs rabiesvaccination med mera. 
Kontakta oss gärna för mer information.