top of page
pexels-snapwire-46024.jpg

Resa med hund och katt

När du ska resa med ditt djur krävs en del förberedelser och det är viktigt att du börjar planera i god tid. Det är du som reser med djuret som helt ansvarar för att villkoren för just det land du ska resa till är uppfyllda. Ibland förekommer också olika villkor för olika regioner i samma land och villkoren skiljer sig även mellan djurslag. Ska du resa genom flera länder behöver du dessutom ta reda på vilka regler som gäller för respektive land.

Vänd dig till landets veterinära myndighet eller ambassad för att få mer information om aktuella lagar och villkor.

 

Frågor att ställa sig inför resan:

 

  • Är mitt djur tillräckligt friskt för att resa?

  • Kommer mitt djur att må bra under resan till och på min destination (resesätt, restid, klimat, andra miljöaspekter)?

  • Har mitt djur id-märkning och ett gilitgt EU-pass?

  • Är mitt djur vaccinerat enl de svenska rekommendationerna (valpsjuka, hepatit, parvo och kennelhosta)?

  • Har jag sett över min djurförsäkring inför resan?

  • Vilka införsregler finns för min destination? Finns det ytterligare lokala regler?

  • Vilka parasiter och infektionssjukdomar är vanliga på destinationen t.ex rävens dvärgbandmask och rabies? Hur kan jag skydda mitt djur mot dessa?

  • Rekommenderas skydd mot fästingar, loppor, mygg eller andra parasiter?

  • Har Sverige några regler för införsel som jag behöver ta hänsyn till i samband med hemresan?

 

Läs mer på dessa hemsidor:

Jordbruksverket ansvarar för de lagar och villkor som gäller när du reser hem igen till Sverige.

Reseguide för katter och hundar till Sverige – Jordbruksverket
 

Tullverket – vid in och utresa med djur

Resa med hund eller katt
 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Förebyggande åtgärder inför resa med hund - SVA

 

Utfärdande av pass
 

Vid utfärdande av pass måste djurägaren som ska stå skriven i passet vara på plats och medta samt uppvisa giltig legitimation.

bottom of page