top of page
haninge (2).png

tips och råd

Resa med hund & katt

hdk2 (1).png

När du ska resa med ditt djur krävs en del förberedelser och det är viktigt att du börjar planera i god tid. Det är du som reser med djuret som helt ansvarar för att villkoren för just det land du ska resa till är uppfyllda. Ibland förekommer också olika villkor för olika regioner i samma land och villkoren skiljer sig även mellan djurslag. Ska du resa genom flera länder behöver du dessutom ta reda på vilka regler som gäller för respektive land.

 

Vänd dig till landets veterinära myndighet eller ambassad för att få mer information om aktuella lagar och villkor.

I inforutorna kan du läsa kort om några sjukdomar som kan vara bra att ta ställning till inför en resa inom Europa. Klicka på sjukdomens namn för att läsa mer om dessa på Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Fundera över vad du önskar förebygga så hjälper vi till med vilka preparat eller vaccinationer som är lämpliga. 

 

Frågor att ställa sig inför resan:

 

  • Är mitt djur tillräckligt friskt för att resa?

  • Kommer mitt djur att må bra under resan till och på min destination (resesätt, restid, klimat, andra miljöaspekter)?

  • Har mitt djur id-märkning och ett giltigt EU-pass?

  • Är mitt djur vaccinerat enl. de svenska rekommendationerna (valpsjuka, hepatit, parvo och kennelhosta)?

  • Har jag sett över min djurförsäkring inför resan?

  • Vilka införsregler finns för min destination? Finns det ytterligare lokala regler?

  • Vilka parasiter och infektionssjukdomar är vanliga på destinationen t.ex. rävens dvärgbandmask och rabies? Hur kan jag skydda mitt djur mot dessa?

  • Rekommenderas skydd mot fästingar, loppor, mygg eller andra parasiter?

  • Har Sverige några regler för införsel som jag behöver ta hänsyn till i samband med hemresan?

Jordbruksverket ansvarar för de lagar och villkor som gäller när du reser till och från Sverige.

Reseguide för katter och hundar till och från Sverige – Jordbruksverket
 

Tullverket – vid in och utresa med djur

Resa med hund eller katt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Förebyggande åtgärder inför resa med hund - SVA

Utfärdande av pass

Vid utfärdandet av pass måste djurägaren som önskar stå skriven i passet vara på plats och medta samt uppvisa giltig legitimation.

Rabies

Rabies är en mycket allvarlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människor, så kallad zoonos. Viruset orsakar inflammation i centrala nervsystemet och smittar via saliv i samband med bett från smittat djur eller att saliv kommer i kontakt med slemhinnor eller sår på huden. Rabies har en 100%-ig dödlighet när den smittade uppvisar symtom. Dessa varierar mellan djurslag och individer men ofta är en beteendeförändring det första man lägger märke till. Hos våra sällskapsdjur ses framförallt aggressivitet, men även slöhet och apatiskt beteende förekommer. Förändrat rörelsemönster samt förlamning ses ofta som förstadiet till senare krampanfall innan djuret till slut avlider. 

De flesta länder, inkl. Sverige har som införselkrav att djuret ska vara vaccinerat med ett visst intervall från en viss ålder. En del länder kräver även intyg på att djuret har tillräckligt med antikroppar, något som fastställs genom blodprov en bestämd tid efter vaccinationen.  

Bakterier

Leptospiros är en allvarlig bakteriesjukdom som

smittas via urin från infekterade hundar, gnagare och förorenade vattensamlingar. Hos hund ses feber, blödningar samt symtom till följd av njur- och/eller leverskador och hunden kan få kroniska, kvarstående besvär.

Smittan förekommer i hela världen men är ovanlig i Sverige. 

En infekterad hund kan sprida smitta via urinen i flera månader och kan även drabba människor.

Vaccination: 

Grund: 2 sprutor med 4v mellanrum. 

Därefter årligen i god tid innan resa.  

Fästingar

Brun hundfästing (Rhipicephalus Sanguineus) 

blir vanligare ju längre söderut i Europa man kommer och förekommer både i naturen och inomhus. Fästingen sprider flera allvarliga sjukdomar (babesios, monocytär ehrlichios samt hepatozoonos).

 

När fästingen fått följa med in i hemmet krävs oftast hjälp av saneringsfirma. 

 

Förebyggande preparat finns och är effektivt i kombination med kontinuerlig kontroll och avlägsnande av ev. fästingar under resan.  

Myggor

Leishmanios är en mycket allvarlig, kronisk systemsjukdom som sprids med sandmyggor. Exempel på symtom är kraftiga blödningar från nos, smärtsamma led- och muskelförändringar samt symtom orsakade av lever- och njurskador.

Sjukdomen går inte att bota och kräver upprepad eller livslång behandling. Tiden från smitta till första symtom variera mellan månader till år.   

Smittan förekommer framförallt i södra Europa och är en så kallad Zoonos vilket innebär att den kan smitta även oss människor.

Tropisk Hjärtmask (Dirofilaria Immitis) sprids med stickmyggor och ses framförallt i södra Europa med hög risk i vissa regioner. 

Maskarna bosätter sig i hundens lungkärl och orsakar allvarlig skada på både hjärta och lungor. När masken väl är fullvuxen är hunden ofta svår att bota. Infektionen kan dock förebyggas med preparat som upprepas regelbundet. 

Fransk hjärtmask

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) är en parasit som förekommer hos hund i flera länder inkl. Danmark. Smittan överförs när hunden äter eller slickar på sniglar och paddor. 

Masken lever i hundens lungkärl och orsakar symtom symtom från lungorna samt allvarliga blödningar. Vissa individer utecklar mildare symtom så som hosta och trötthet som över tid blir värre. 

bottom of page