top of page
haninge (2).png

tips och råd

Oro och rädsla
kring nyår?

hdk2 (1).png

 

 

 

Djur som plötsligt börjat reagera på ljud utan att något traumatiskt har hänt bör undersökas av veterinär eftersom det kan finnas en medicinsk orsak till ökad ljudkänslighet.

 

*

 

När julen närmar sig är det många djur som går mot en besvärlig tid. I samband med helgdagarna förekommer mycket fyrverkerier och smällare som många hundar och katter är rädda för.

 

Det är mycket vanligt att de som från början bara är lite besvärade av fyrverkerier med tiden blir allt mer rädda. Dessutom generaliserar de ofta så att rädslan utvecklas till att inte bara utlösas av skott utan även av andra höga/plötsliga ljud som t.ex. åska, smällande avgasrör, tutor, skrammel etc.

 

Att förebygga skotträdsla

Börja redan när valpen/kattungen är liten att vänja den vid plötsliga ljud. Börja alltid med svaga ljud och öka svårighetsgraden först när djuret inte alls reagerar på de mindre ljuden. Var hela tiden observant på hur ditt djur reagerar och backa om du måste.

Tappa kastrullock, låt dörren fara igen onödigt hårt, klappa händer. Det är viktigt att du som ägare inte gör stor affär av smällen utan fortsätt med det du höll på med. På så vis lär du hunden/katten att ljudet inte är något att bry sig om.

 

Skydda ditt djur från de värsta oljuden för att undvika att den unga hunden/katten upplever händelsen som trauma och därefter utvecklar en fobi.

 

Unga hundar/katter lär sig hur de ska reagera på nya händelser till stor del genom att ta efter hur övriga flockmedlemmar reagerar. De lär sig därför från både människor och andra djur i familjen. Om du redan har ett djur hemma som reagerar starkt på ljud, är det därför stor risk att de andra djuren tar efter det beteendet.

 

Hjälpmedel

När träning inte räcker till eller om man av olika anledningar inte har möjlighet att anpassa miljön tillräckligt kan man behöva ta hjälp av tillskott eller medicin som dämpar oro- och ångest. En del av dem går att köpa på apotek eller djurklinik medan några är receptbelagda. För att få tillgång till de receptbelagda preparaten krävs först en veterinärundersökning.

Hur lång tid innan förväntad händelse/period dessa behöver börja ges varierar. Därför är det av stor vikt att vara ute i god tid med att boka tid, gärna 1,5-2 mån innan förväntad händelse/period.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ingår i veterinärbesöket?

Vid besöket pratar vi om hur just er situation ser ut och diskuterar lämpligt hjälpmedel. Veterinären lyssnar även på hjärtat och gör en allmän hälsokoll anpassad efter individen.

För att vi ska kunna hjälpa dig och ditt djur på bästa sätt vill vi att du redan vid bokning på telefon berättar om ditt djur har någon känd sjukdom eller behandlas med någon medicin.

Tips i sista minuten - När hunden/katten redan är rädd.

Det bästa är att helt undvika det djuret är rädd för. Om det finns någon möjlighet att resa till en plats där det inte förekommer fyrverkerier är det ur djurets perspektiv ofta det bästa.

 

Om inte den möjligheten finns får man göra det bästa av situationen.

För både hund och katt gäller i princip samma åtgärder.

 

  • skapa ett gömställe där det så tyst och lugnt som möjligt

  • se till att det finns tillgång till mat och vatten i gömstället. Glöm inte kattlådan

  • stäng fönstren och dra ned persienner och för gardiner

  • ha bakgrundsljud som t.ex tv, radio

  • rasta hunden väl innan det värsta drar igång

  • stäng kattluckan i god tid så han du kan vara säker på att den är inomhus när det börja smälla som värst

  • finns där för ditt djur. Ditt lugn kan göra stor skillnad

 

Normalt sett är det bästa man kan göra som djurägare att förhålla sig neutral till hunden/katten när det smäller. Inte trösta, klappa eller skälla. Undvik att tvinga den att vistas på något särskilt ställe eller att hålla fast djuret.

De individer som blir lugnare av att ligga intill djurägaren eller i knäet får naturligtvis göra det, men undvik att klappa och prata med den. Gör man det är risken stor att man förstärker rädslan och det negativa beteendet.

 

För att minska problemen på sikt krävs träning.

Till exempel anordnar många brukshundsklubbar organiserad skotträning för hundägare.

 

Ta gärna hjälp av erfaren hundtränare eller specialist på hundens/kattens beteende som har vana av att behandla hundar och katter med liknande problem. Det är mycket viktigt att träningen görs rätt, annars är det risk att problemen blir värre istället för mindre.

All form av träning som syftar till att förändra ett beteende är tidsödande och kräver stort engagemang av djurägaren.

 

Att ha som mål med träningen att alla hundar/katter ska bli helt oberörda är inte realistiskt, men nästan alla blir mycket mindre rädda. Studier har visat att 4 månaders intensiv träning ger bra resultat med en minskning av besvären och att resultatet kvarstår upp till 1 år efter avslutad träning. För bästa resultat och för att undvika försämring kommer träningen behöva upprepas regelbundet.

 

Eftersom den här typen av träning tar lång tid är det lämpligt att börja minst sex månader innan den period då man önskar effekt.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med undersökning, medicinering eller tips på tränare.

bottom of page