top of page
haninge (2).png

behandlingar

Fertilitet & Dräktighet

Inför parning erbjuder vi några av de hälsokontroller som behöver göras på tik och hanhund (Olika krav gäller för olika raser, läs mer på skk.se)

- Ögonlysning

- Patellastatus

- Hjärtstatus

- HD/Ed-rtg (röntgen av höft- & armbågslederoch knäled.

 

För tikägare som vill ha hjälp och stöd under dräktigheten kan vi göra kontroll av löpet med hjälp av vaginalutstryk och blodprov. Därtill erbjuder vi sedan ultraljud/röntgen för diagnos av dräktighet. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi med stor säkerhet beräkna förväntat valpningsdatum. Det kan i sin tur ha betydelse för utgången om man skulle bli tvungen att förlösa med kejsarsnitt. 

Vi utför även dräktighetsultraljud/röntgen samt kejsarsnitt på andra djurslag än hund

Innan det är dags för valparna att flytta till sina nya ägare kan vi hjälpa till med besiktning, vaccination och ID-märkning

OBS! fr.o.m våren 2014 är det förbjudet att amputera sporrar på valpar (och vuxna hundar) om det inte är medicinskt motiverat.

bottom of page