top of page

Fertilitet och dräktighet

Inför parning erbjuder vi några av de hälsokontroller som behöver göras på tik och hanhund (Olika krav gäller för olika raser, läs mer på skk.se)

- Ögonlysning

- Patellastatus

- Hjärtstatus

- HD/Ed-rtg (röntgen av höft- & armbågslederoch knäled.

 

För tikägare som vill ha hjälp och stöd under dräktigheten kan vi göra kontroll av löpet med hjälp av vaginalutstryk och blodprov. Därtill erbjuder vi sedan ultraljud/röntgen för diagnos av dräktighet. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi med stor säkerhet beräkna förväntat valpningsdatum. Det kan i sin tur ha betydelse för utgången om man skulle bli tvungen att förlösa med kejsarsnitt. 

Vi utför även dräktighetsultraljud/röntgen samt kejsarsnitt på andra djurslag än hund

Innan det är dags för valparna att flytta till sina nya ägare kan vi hjälpa till med besiktning, vaccination och ID-märkning

OBS! fr.o.m våren 2014 är det förbjudet att amputera sporrar på valpar (och vuxna hundar) om det inte är medicinskt motiverat.

bottom of page