Fertilitet och dräktighet

För tikägare som vill ha hjälp och stöd under dräktigheten erbjuder vi kontroll av löpet med utstryk och blodprov. Därtill använder vi ultraljud för diagnos av dräktighet. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi beräkna förväntat valpningsdatum med stor säkerhet. Det kan ha mycket stor betydelse för utgången om man skulle bli tvungen att förlösa med kejsarsnitt. 

Innan valparna ska flytta till sina nya ägare kan ni få hjälp oss med besiktning, vaccination och ID-märkning. 

Självklart kan vi också hjälpa till med de hälsokontroller som behöver göras på tik och hanhund före parning (olika för olika raser, uppgifter finns hos SKK och respektive rasklubb). 

Vi utför självklart dräktighetsultraljud/röntgen samt eventuella förlossningsåtgärder på andra djurslag än hund. 

OBS! fr.o.m våren 2014 är det förbjudet att klippa sporrar på valpar (och vuxna hundar) om det inte är medicinskt motiverat.