pexels-torsten-dettlaff-59523.jpg

Inför ditt besök hos oss

OBS!

Under Covid-19 pandemin har vi ändrade rutiner. 

  • Bara friska djurägare får närvara

  • Vi vill att det enbart kommer en djurägare till besöket.

  • Vid undersökningen vill vi att du som djurägare sitter ned på stolen medan veterinär samt sköterska undersöker ditt djur. Om ni ej följer dessa riktlinjer kommer vi be er att vänta utanför.

  • Ska ni lämna in ert djur för operation på morgonen kommer dörrarna att öppnas kl 08:00. Vänta gärna utanför bilen så att ni är uppmärksamma på när vi kommer. Vi kommer och hämtar er i turordning.

  • Ta hänsyn och håll avstånd från varandra i receptionen samt i väntrummet.

  • Var noga med handtvätt före och efter besöket.

  • Hosta och nys i armvecket. 

Vi gör detta för att minimera smittorisken både för er och för våra medarbetare. Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till smittspridning.

Texten nedan gäller alla djur.

Inför alla besök 
Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. För dig som inte tidigare har varit hos oss är det ännu viktigare eftersom vi inte har journalanteckningar på ditt djur att titta tillbaka i. 

Kommer ni från en annan klinik och söker för samma bekymmer är det bra om vi kan få journalkopior innan besöket. Enklast är att du ber föregående klinik/djursjukhus att faxa journalerna till oss. 

Om du tar med namnet på ditt djurs försäkringsbolag samt försäkringsnummer kan vi skriva in det i patientkortet. Då finns alla uppgifter där om veterinärkostnaden ska direktregleras med försäkringsbolaget. (Om du dessutom vet vilken självrisk du valt underlättar det beslutet om kostnaden ska regleras direkt eller inte.) 

Vaccination eller utfärdande av pass 
Ta alltid med samtliga vaccinationskort och intyg till besöket. 

Narkos och lugnande 
Om det är troligt att djuret ska sövas eller behöver få lugnande medel bör det inte ha fått föda de senaste 12 timmarna. Djuret kan däremot få fri tillgång på vatten. 
OBS! Detta gäller ej för kaniner och gnagare. 

Självklart gäller inte reglerna om föda om djuret måste sövas vid olycksfall. 

Om ägaren inte är med 
Det bästa är givetvis att djurägaren själv är med vid besöket, men ibland så går det inte. Djurägarens iakttagelser innehåller mycket värdefull information för veterinären. Därför är det viktigt att man noggrant informerar den som kommer med djuret om symptom och sjukdomsförloppet. Det är också bra om djurägaren kan finns tillgänglig på telefon för kompletterande frågor. 

Problem med urinvägarna 
Ta med ett urinprov som inte är äldre än ett dygn. Ju färskare, desto bättre. 

Urinprov på katt
Rengör kattlådan noggrant (hett vatten/diskmaskin) och se till att det inte finns några rester av diskmedel kvar. Lägg i lite opoppade popcorn alt. Catcor (små plastkulor som köpes på kliniken) istället för kattsand. Använd alltid väl rengjorda burkar till urinprovet och glöm inte rengöra locket. 

Då vi har mindre bemanning kvällstid uppskattar vi om urinprov lämnas innan klockan 15.00 måndag-torsdag. (Det här gäller uppföljande urinprov och prov som du lämnar någon dag innan ditt bokade besök.) Då hinner vi analysera provet samt kan sätta en eventuell bakterieodling. 

Har du din undersökningstid på kvällen?
Då analyserar vi självklart provet i samband med besöket. 

Mediciner 
Vi behöver alltid veta om djuret står på någon medicin, helst både namnet och styrkan.

Jouröppna djursjukhus, djurambulans, djurtransport

Hund- och kattregister

Hund- och kattregister