top of page
haninge (2).png

tips och råd

Inför besöket

hdk2 (1).png

Texten nedan gäller alla djur.

Inför alla besök 
Vaccinationskort/pass/stamtavla är alltid bra att ha med sig när man kommer till oss. För dig som inte har besökt oss tidigare är det särskilt viktigt eftersom vi inte har någon tidigare journalhistorik. 

Har ni varit på en annan klinik och söker nu hos oss för samma besvär vill vi gärna ta del av journalen från tidigare undersökningar. Be därför i god tid före besöket den klinik/djursjukhus ni varit på att maila journalerna till oss. 
 

För att underlätta försäkringsärenden och direktreglering ber vi dig ha information gällande försäkringsbolag och försäkringsnummer tillgänglig.
Om du vet vilken självrisk du valt underlättar det beslutet om kostnaden kan regleras direkt vid besöket eller inte.

Mediciner Vi behöver alltid veta om djuret står på någon medicin, helst både namnet och styrkan.


Vaccination eller utfärdande av pass 
Ta alltid med samtliga vaccinationskort och intyg till besöket. 


Om ägaren inte är med 
Det bästa är givetvis att djurägaren själv är med vid besöket, men ibland så går inte det. Djurägarens iakttagelser innehåller mycket värdefull information för veterinären. Därför är det viktigt att man noggrant informerar den som kommer med djuret om symptom och sjukdomsförlopp. Det är också bra om djurägaren kan finns tillgänglig på telefon för kompletterande frågor. 

Symtom från urinvägarna 
Ta med ett urinprov som inte är äldre än ett dygn. Helst morgonurin. Ju mer nytaget det är, desto bättre. 

Urinprov på katt
Rengör kattlådan noggrant (hett vatten/diskmaskin) och se till att det inte finns några rester av diskmedel kvar. Lägg i lite opoppade popcorn alt. Catcor (små plastkulor som köpes på kliniken) istället för kattsand. Använd alltid väl rengjorda burkar till urinprovet och glöm inte rengöra locket. 

Då vi har mindre bemanning kvällstid uppskattar vi om urinprov lämnas innan klockan 15.00 måndag-torsdag. (Detta gäller uppföljande urinprov och prov som du lämnar någon dag innan ditt bokade besök.) Då hinner vi analysera provet samt kan sätta en eventuell bakterieodling. 
Har du din undersökningstid på kvällen, då analyserar vi självklart urinprovet i samband med besöket. 

Besök nära tävling/utställning

De flesta läkemedel har en så kallad karenstid. Det innebär att om du deltar med ditt djur i en tävling eller utställning inom karenstiden klassas det som doping.

 

I samband med ditt besök har vi inte som rutin att informera om karenstider på de eventuella läkemedel som blir aktuella för ditt djur. Vet du om att du har en kommande tävling/utställning är du därför själv ansvarig för att informera oss om det.

Läs gärna mer om "regler och karenstider" hos Svenska Kennelklubben:

Regler och doping

Nationellt dopningsreglemente för hund

Blodprovstgagning för
DNA-test eller studier

Vid dessa typer av test kan vi hjälpa till med provtagningen. Observera dock att det är du som ägare som själv ansvarar för att du innan besöket har läst, förstått och fyllt i remissen samt att eventuell betalning till det externa labbet redan är gjord.

 

Eftersom vi inte har möjlighet att leta efter information om provtagningen i samband med besöket ska du alltid ta med remissen ifylld och tillhörande information till oss. Vid oklarheter kring hur provtagningen ska genomföras kommer vi tyvärr behöva boka om din tid. I det fallet debiteras du besöksavgiften.

Övriga hemsidor ​

bottom of page