pexels-torsten-dettlaff-59523.jpg

Inför ditt besök hos oss

Texten nedan gäller alla djur.

Inför alla besök 
Vaccinationskort/pass/stamtavla är alltid bra att ha med sig när man kommer till oss. För dig som inte har besökt oss tidigare är det särskilt viktigt eftersom vi inte har någon tidigare journalhistorik. 

Har ni varit på en annan klinik och söker nu hos oss för samma besvär vill vi gärna ta del av journalen från tidigare undersökningar. Be därför i god tid före besöket den klinik/djursjukhus ni varit på att maila journalerna till oss. 

 

För att underlätta försäkringsärenden och direktreglering ber vi dig ha information gällande försäkringsbolag och försäkringsnummer tillgänglig.
Om du vet vilken självrisk du valt underlättar det beslutet om kostnaden kan regleras direkt vid besöket eller inte.

 


Vaccination eller utfärdande av pass 
Ta alltid med samtliga vaccinationskort och intyg till besöket. 

 


Narkos och lugnande 
 

Inför operation och sövning: 

 - patienten ska vara fastat 12 timmar innan sövningen. Oftast gäller fastan från 12-slaget kvällen innan dagen för operation. 

Det är däremot okej att ge fri tillgång på vatten.

 

OBS! Detta gäller ej för kaniner och gnagare.

Har ditt djur diabetes eller är väldigt ung kommer du få en individuellt anpassad plan.

Inför lugnande: 

- patienten ska vara fastad minst 6 timmar innan besöket. 

Det är däremot okej att ge fri tillgång på vatten. 
 

OBS! Detta gäller ej för kaniner och gnagare.

Har ditt djur diabetes eller är väldigt ung kommer du få en individuellt anpassad plan. 

 
Vid mer akuta fall och olycksfall kan undantag från fasta behöva göras. 

Om ägaren inte är med 
Det bästa är givetvis att djurägaren själv är med vid besöket, men ibland så går det inte. Djurägarens iakttagelser innehåller mycket värdefull information för veterinären. Därför är det viktigt att man noggrant informerar den som kommer med djuret om symptom och sjukdomsförlopp. Det är också bra om djurägaren kan finns tillgänglig på telefon för kompletterande frågor. 

Problem med urinvägarna 
Ta med ett urinprov som inte är äldre än ett dygn. Helst morgonurin. Ju mer nytaget det är, desto bättre. 

Urinprov på katt
Rengör kattlådan noggrant (hett vatten/diskmaskin) och se till att det inte finns några rester av diskmedel kvar. Lägg i lite opoppade popcorn alt. Catcor (små plastkulor som köpes på kliniken) istället för kattsand. Använd alltid väl rengjorda burkar till urinprovet och glöm inte rengöra locket. 

Då vi har mindre bemanning kvällstid uppskattar vi om urinprov lämnas innan klockan 15.00 måndag-torsdag. (Det här gäller uppföljande urinprov och prov som du lämnar någon dag innan ditt bokade besök.) Då hinner vi analysera provet samt kan sätta en eventuell bakterieodling. 

Har du din undersökningstid på kvällen?
Då analyserar vi självklart provet i samband med besöket. 

Mediciner 
Vi behöver alltid veta om djuret står på någon medicin, helst både namnet och styrkan.

Hund- och kattregister

Övriga hemsidor ​