top of page
haninge (2).png

behandlingar

Viktminskningsklinik

Övervikt hos våra husdjur ökar allt mer. Att bibehålla en hälsosam vikt och god kondition är viktigt eftersom dessa bidrar till ett friskare liv och en bättre livskvalitet. Övervikt hos hundar och katter kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd så som t.ex. ledproblem, diabetes och sjukdomar i nedre urinvägarna.

 

Övervikt efter kastration

Både hundar och katter har lättare att gå upp i vikt efter en kastration. Detta beror på att kroppens ämnesomsättning förändras och energibehovet blir mindre. Efter en kastration behöver därför de allra flesta anpassa fodergivan samtidigt som motionen ofta behöver ökas.

Det kan vara bra att redan innan kastrationen fasa in sitt djur på ett mer anpassat foder som innehåller mindre kalorier för att djuret ska bibehålla sin ideala vikt.

 

*

 

Viktminskningsklinik

 

Vi på Haninge Djurklinik är en viktminskningsklinik i samarbete med foderbolaget ”Royal Canin”.

Detta innebär att vi har kompetensen att hjälpa dig med upplägg av ett viktminskningsprogram som är individanpassat för just ditt djur. Vi hjälper till med råd kring foder och motionsrutiner och stöttar dig som djurägare under hela processen av ditt djurs viktnedgång.

 

Vid besöken bokas du till en utav våra ”viktsköterskor” som vid första besöket känner igenom ditt djur och som med hjälp av en ”body condition score”-skala gör en så kallad hullbedömning.

Baserat på denna bedömning lägger vi sedan upp en individuell plan för ditt djur och ger dig tips på hur ni kan göra hemma. Ni kommer bl.a få rådgivning kring foder och en exakt dosering på hur mycket djuret ska äta om dagen. Du får även med dig en provpåse med foder anpassat för just planerad viktnedgång att prova hemma.

Ca 4 veckor efter första besöket vill vi gärna träffa er igen för att kunna följa upp planen, ta en ny vikt och planera framåt. I samråd med dig som ägare har vi sedan kontinuerliga återbesök tills ditt djur har uppnått sin målvikt.

 

Våra viktsköterskor:

Ella Johanneson 

Emma Isberg

Besök hos viktsköterska: 495:-

Vad kan du som djurägare göra hemma?

  • Se över fodermängden och fodertypen

           - mät fodermängden på en köksvåg så du får exakta gram

           - behöver du byta foder pga. hunger eller inte uppnått önskat                    resultat?

           - uteslut godis, tuggben och matrester

           - använd istället fodret som godis vid t.ex. träning (ta från                            dagsransonen)

  • Se över motionsrutiner

           - öka om möjligt

           - variera underlag

           - variera typ av motion (cykling, simning mm)

bottom of page