top of page
haninge (2).png

tips och råd

Kastrera eller inte?

hdk2 (1).png

 

 

Kastration av den friska hunden

 

 

Skälen till varför man vill kastrera sitt djur kan vara flera. Det kan handla om att kastrationen är ett steg i en behandling vid sjukdom, att man önskar en utebliven könshormonell påverkan eller att man har flera djur av olika kön i hemmet.

 

Går du i tankarna att kastrera ditt friska djur är det särskilt viktigt att fundera över anledningen eftersom det finns både för- och nackdelar som är bra att känna till. Det är också viktigt att ha i beaktande att det är individuellt hur kastrationen påverkar djuret och beror exempelvis på faktorer som kön, ålder, ras, temperament och sjukdomshistorik.

 

Hur ett beteende kommer förändras efter kastration går inte att säga med säkerhet. Vad beteendet beror på i grunden är en avgörande faktor, dvs styrs beteendet av könsdriften eller beror de på osäkerhet eller rädsla hos djuret. Generellt säger man att de hormonellt styrda beteendena minskar eller helt avtar efter kastration medan beteenden orsakade av oro/rädsla t.ex. aggressivitet inte gör det. De sistnämnda kan istället snarare förvärras. Vidare kan beteenden som redan uppstått eller som pågått en längre tid kvarstå även efter kastration, oavsett orsak till beteendet.

 

Är du osäker på vad beteendet hos din hund beror på rekommenderar vi därför att ta hjälp av en erfaren hundtränare innan du bestämmer dig.

 

Frågor som är bra att ställa sig:

 

  • Har min hund uppnått rätt ålder?

  • Motiveras kastrationen av oönskat beteende, vilket i så fall? Vad beror beteendet på?

  • Har min hund någon sjukdom eller sjukdomshistorik som skulle kunna påverka mitt beslut?

  • Vilka är mina förväntningar på själva ingreppet samt effekt och tiden efter kastrationen?

 

 

Hanhund

Förutom att eliminera sjukdomar i reproduktionsorganen, exempelvis testikeltumörer eller prostatasjukdomar kan anledningen också vara att hunden är väldigt påverkad av sina könshormoner. En del hanhundar blir även påverkade i sitt mående i perioder när det finns mycket löptikar i området där de bor och rastas. De kan t.ex. bli stressade och få försämrad aptit och många ägare kan uppleva att också träningen påverkas negativt.

 

Vid så kallad normalkastration, dvs. kastration av en fullt frisk hanhund avlägsnas testiklarna med hjälp av ett snitt vid eller på pungen. Sädesledarna och blodkärl knyts av med sutur (kirurgisk tråd), testiklarna tas bort, såret sys ihop och pungen lämnas kvar. Hunden påverkas därefter inte av könshormonerna och blir steril.

 

Kemisk kastrering

Eftersom effekten av en kirurgisk kastration är individuell och inte går att ångra är det många som upplever att beslutet är svårt. För den friska och könsmogna hanhunden kan då "kemisk kastration" (Suprelorinchip) vara ett alternativ. Kemisk kastration framkallar till skillnad från kirurgisk kastration, en tillfällig ofruktsamhet och minskar könsdriften. Effekten ses

efter 4-6 veckor och det kan vara bra att känna till att beteenden kopplat till könshormonerna kan efter implanteringen öka under ca 1-2 v för att sedan avta. Efter ca 6-12 månader, med viss individuell variation, avtar effekten om man inte väljer att sätta in ett nytt implantat.

Implantatet sätts under huden i nacken med hjälp av en kanyl. I de allra flesta fall går detta att göra utan att ge lugnande.

Är det första gången din hund får ett implantat eller om det gått mer än 1 år sedan förra besöket bokas du till veterinär.

 

Längre ned kan du läsa om risker och konsekvenser av kastration hane/tik.

 

Vidare kan du läsa mer om hur kastration eller kemisk kastration kan påverka möjligheten till att delta i tävling mm på

Svenska kennelklubbens hemsida - här

 

 

Tik

Liksom på hanhund kan anledningen till kastration av tik variera. Det kan handla om att tiken påverkas och mår mycket dåligt i sina löp eller skendräktighetsperioder. Det kan också vara som ett steg i en behandling, som till exempel vid diabetes eller livmoderinflammation (pyometra).

Med kastration elimineras framtida risken för livmoderinflammation samt andra sjukdomar kopplade till reproduktionsorganen och vid tidig kastration har man sett att risken för att utveckla juvertumörer minskar.

 

Vid så kallad normalkastration, dvs. kastration av en fullt frisk tik avlägsnas både livmoder och äggstockar (ovariehysterektomi) genom ett snitt i buken. Såret sys sedan ihop i flera lager med kirurgtråd (sutur). Tiken påverkas därefter inte av könshormonerna och blir steril.

För att minska risken för komplikationer bör kastrationen ske mellan två löp.

 

Gemensamma risker och följder av kastration tik/hane

Kastrationen medför en förändring i ämnesomsättningen vilket ger en ökad benägenhet för övervikt och i förlängningen sekundära sjukdomar så som diabetes och ledsmärta. Det är därför inte ovanligt att du behöver se över din hunds fodertyp samt korrigera det dagliga energiintaget.

En ovanlig men förekommande negativ följ är urininkontinens. Detta ses framförallt på tikar men förekommer även hos hanar i enstaka fall. I dessa fall finns då behandling att sätta in. Vidare kan vissa individer få förändrad pälskvalitet.

 

Det är fördelaktigt om hunden inte kastreras förrän den vuxit färdigt då studier visat att tidig kastration kan leda till tillväxtproblematik med påverkan på leder, benvinklar och ökad skaderisk. Detta har framförallt observerats hos storvuxna raser som kastreras före 1 års ålder med ett högre samband hos de som kastreras vid eller före 6 månaders ålder.

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss för rådgivning.

Information gällande våra rutiner kring operation kan du läsa om här.

Kastration av den friska katten

I Sverige infördes år 2020 en ny föreskrift:

 

2§ Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

 

Allmänna råd till kap. 6§ Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

 

Sedan 1/1-2023 är det lag på att katten ska vara chipmärkt och registrerad

hos jordbruksverket.

 

*

 

Kastration av utekatter är en viktig åtgärd mot att minska antalet oönskade katter och har du inte tänkt att avla på din katt är det ett bra skäl till att kastrera.

Fördelarna med att kastrera sin honkatt är att beteenden kopplat till löp försvinner, risken för juvertumörer minskar samt att risken för sjukdomar i livmodern elimineras.

En kastrerad hankatt har på flera sätt en lugnare tillvaro. Även hankatter kan bli stressade i löpperioder och många får det då besvärligt med urinmarkeringar på olämpliga ställen, intensiv vokalisering och ökad nattaktivitet. En kastrerad hankatt hamnar också mer sällan i slagsmål och blir mindre benägen att ta längre utflykter från hemmet.

 

Efter kastrationen försvinner sexualdriften vilket leder till att beteenden relaterade till detta i regel upphör. Likt som för hundägare är det bra att ha i åtanke att kattens ålder vid kastration samt hur länge ett beteende har pågått kan ha betydelse för den eventuella effekt kastrationen har på ett visst oönskat beteende.

 

Efter en kastration har katten ökad benägenhet för övervikt och därmed även en ökad risk för sekundära sjukdomar som t.ex diabetes och ledsmärta. Hos framförallt hankatter ses även en ökad risk för urinträngningar/urinstopp. Av båda nämnda anledningar är det många gånger nödvändigt att se över kattens kost så att den får i sig rätt energi- och vattenmängd.

 

Frågor att ställa sig

 

  • Har min katt uppnått rätt ålder?

  • Kommer min katt vistas utomhus på egen hand?

  • Motiveras kastrationen av oönskat beteende, vilket i så fall? Vad beror beteendet på?

  • Vilka är mina förväntningar på själva ingreppet samt effekt och tiden efter kastrationen?

     

Har du frågor är du alltid välkommen att ringa oss för rådgivning.

Information gällande våra rutiner kring operation kan du läsa om här.

bottom of page