top of page
haninge (2).png

behandlingar

Diabetesmottagning

 

Välkommen till Diabetesteamet

 

 

Diabetes Mellitus blir allt vanligare bland våra sällskapsdjur. Hund och katt utvecklar diabetes liknande typ 1 och typ 2 som vi ser hos människor. Symtomen är bl.a. ökad törst och urinering, viktnedgång, ökad aptit, nedstämdhet, kräkning och synförsämring pga. gråstarr/katarakt och diagnosen ställs genom blodprov samt urinprov.

 

Behandlingen är individanpassad och innebär i första hand framförallt kost- och motionsomläggning i kombination med insulininjektioner. Djur med diabetes är i stort behov av regelbundenhet, varför sjukdomen för många ägare ofta innebär en del livsomställningar. Behandlingen syftar till att ditt djur ska må bra och kunna leva ett så normalt liv som möjligt, trots sin diabetes.

 

*

 

Vårt diabetesteam består av veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som har särskild kunskap och intresse för diabetes och det omvårdnadsbehov som sjukdomen innebär.

Oavsett om ditt djur redan behandlas för sin diabetes eller om ditt djur precis har fått sin diagnos och ska startas upp är du välkommen till oss. Vi strävar alltid efter att det är någon av oss i teamet du träffar vid besöken.

Vid uppstart, det vill säga första tiden efter diagnosticering följer en ofta intensiv period med täta besök- och telefonkontakter. Du som ägare kommer få lära dig om diabetes och vad det innebär för dig och ditt djur. För att du självständigt ska kunna sköta ditt djurs behandling och omvårdnad hemma, kommer du även få lära dig hur du mäter glukosvärdet (blodsocker) samt hanterar och behandlar med insulin.
 

Första tiden är en period med mycket ny information samt praktiska inlärningsmoment. I takt med att du som ägare blir mer trygg och självständig kan både besöken och telefonkontakten i samråd med oss glesas ut. Här görs dock alltid en individuell bedömning med patientens välmående i fokus. 

 

Vi i teamet finns hela tiden vid din sida för råd- och vägledning!

 

 

Vi som ingår i teamet:

 

Veterinärer

Klara Ringborg

Nathalie Sjögren

Sandra Lindeborg

Leg. Djursjukskötare

Emma Isberg

Sandra Persson

Djurvårdare

Ella Johannesson

Isalie Wedholm

bottom of page