top of page
haninge (2).png

priser

Tänder

Vill du boka tid för att du sett tandsten, eller kanske för att du ser en tand som ser konstig ut?

  • Vid första veterinärbesöket bedömer vi ditt djurs munstatus. Vi tittar t.ex. på tandsten, slemhinna och tandkött, undersöker bettet och tittar efter tandfrakturer eller skador, tänder med avvikande färg och gör vid behov en smärtbedömning. Under det här besöket görs också en individanpassad hälsoundersökning där vi bland annat lyssnar på hjärta och lungor så att de låter bra inför en ev. sövning.​​ 

  • Om det vid första besöket bedöms att en åtgärd är aktuellt för ditt djur bokar vi den tiden i samråd med dig antingen på plats eller ringer upp dig med ett erbjudande om tid.

  • Bedömer vi att en åtgärd behöver göras innan vi har lediga tider så hjälper vi dig med remiss.

  • Priserna på att åtgärda tänder kan variera mycket och en mer exakt prisuppgift får ni i samband med en munkontroll.  

Munkontroll

950-1200 :-

Tandstensborttagning (PTR)

:-

Åtgärd tänder (Hund & katt)

I detta pris ingår ett återbesök

:-

* Senast uppdaterade 2023-09-08

bottom of page